12.04.2023

Sonuçlar

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik

“Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmelikle muayenehane sahibi hekimlerin, illerinde ameliyat yapabileceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması veya kontenjanlarının dolu olması durumunda, Bakanlığın

Devam »