04.13.2024

Sonuçlar

Hastanelere yönelik yeni düzenleme geldi

Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle belli bir uzmanlık dalında faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait hastanelere yönelik düzenleme

Devam »

Kâbe’nin örtüsü yenilendi

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Kâbe’nin örtüsü değiştirildi. 200 işçinin bir yıllık çalışmasıyla üretilen

Devam »