06.15.2024

Bodrum’da yabancı için özel arazi satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı şirket ve gerçek kişilerin de katılabileceğini özellikle belirtiği ihale ile Bodrum’un 439 bin 804 metrekarelik kısmını satacak. Bodrum Ortakent Mahallesinde bulunan ve toplam 14 parselden oluşan arazi için yaklaşık 2 milyar TL muhammen bedel belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin turizm cenneti Bodrum’un Ortakent Mahallesi’ndeki 14 parselin, “Satış” yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu. İhale, teklif almak suretiyle “Pazarlık” usulüne göre yapılacak ve ihaleye 19 Eylül 2022 tarihine kadar teklif verilebilecek.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, toplam 14 parselden oluşan satışa konu arazilerin toplamı 439 bin 804 metrekare. Bakanlık duyurusunda bir muhammen bedel belirtilmemekle birlikte, ihaleye katılacaklardan 60 milyon TL geçici teminat bedeli isteniyor. Şartname almanın bedeli ise 50 bin TL.

bodrum3-copy.jpg

MUHAMMEN BEDEL TAHMİNİ 2 MİLYAR TL

Bodrum’da yapılacak dev arazi satışı için bir muhammen bedel belirlenmemiş olmakla birlikte, geçici teminatın genellikle muhammen bedelin yüzde 3’ü olarak hesaplandığı düşünüldüğünde ortaya 2 milyar TL’lik bir hesap çıkıyor. İhaleye teklif verenlerin, teklif mektupları açıldıktan sonra açık artırmaya katılacak olmaları ihale bedelini çok daha yukarı taşıyabilecek. Konuyla ilgili olarak ihale şartnamesinin birinci maddesinde şu düzenleme yer alıyor:

“İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.”

bodrum1-copy.jpg

YABANCILAR İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

İhale şartnamesinin 8. Maddesindeki ayrıntılı düzenleme, satışın yabancı yatırımcılar için yapıldığı izlenimi uyandırıyor. Söz konusu maddede şöyle deniyor:

“İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Ayrıca taşınmazların tapu kaydının ‘beyanlar/şerhler’ hanesinde ‘Askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır. 2565 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince belirtilen alan içerisinde kalmaktadır.’ hükmü yer almaktadır. Tapu kayıtlarının beyanlar/şerhler hanesinde yer alan bu şerh nedeniyle ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin 2565 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, taşınmazların mülkiyetini edinip edinemeyeceklerini ihaleye teklif vermeden önce araştırmaları gerekmektedir.”

bodrum2-copy.jpg

Düzenlemede yer alan 2565 sayılı Kanunun 28. Maddesinde şöyle deniyor:

“Askeri yasak bölgelere yakınlığı veya diğer stratejik nedenlerle tespit edilecek bölgelerde yabancıların taşınmaz mal edinemeyeceklerine ve izin alınmadıkça kiralayamayacaklarına, Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.”

bodrum5-copy.jpg

Bir başka ifade ile her ne kadar arazi “Askeri yasak” bölge içerisinde kalsa da, Cumhurbaşkanı karar verdiği sürece satışa mani bir durum bulunmuyor.