02.22.2024

Diyanet çalışanlarından çarpıcı itiraflar: Torpil ve kayırmacılık var

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen ‘Diyanet Çalışanlarının Sorunları, Beklentileri, Din-Diyanet Algıları Araştırması’ raporunu açıkladı. Raporda, başkanlık personelinin yüzde 80’i Diyanet’te torpil ve kayırmacılık olduğunu ifade ediyor. 6 bin 500 kişiyle yapılan araştırmada Diyanet personelinin yüzde 35’i seçme hakkı olsa başka devlet memurluğuna geçmek istediğini söyledi. ‘Diyanet, Türkiye’de İslam Dini’ne ilişkin en etkin ve saygın kurumdur’ diyen personelin oranı yüzde 68’de kaldı.

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen tarafından gerçekleştirilen ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da sunulan ‘Diyanet Çalışanlarının Sorunları, Beklentileri, Din-Diyanet Algıları Araştırması’ raporu, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki çalışanların bakış açılarına ve karşılaştıkları sorunlara ışık tutuyor. 6 bin 406 kişinin katılımıyla yapılan bu kapsamlı araştırmada, Diyanet çalışanlarının yüzde 80’i başkanlıkta torpil ve kayırmacılığın var olduğunu ifade ediyor. Bu durum, kamu kurumlarında liyakat ve adaletin önemine dair soru işaretlerini bir kez daha gündeme getiriyor.

‘YÜZDE 35’İ BAŞKA BİR GÖREV YAPMAK İSTİYOR’

Rapora göre, Diyanet çalışanlarının yüzde 35’i, seçme hakkı olsaydı başka bir devlet memurluğuna geçmek istediğini belirtiyor. Bu, çalışanların kurum içi memnuniyetsizliğinin ve başka kurumlara olan ilgisinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Diyanet’in, Türkiye’de İslam Dini’ne ilişkin en etkin ve saygın kurum olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 68 ile sınırlı kalıyor.

Anket sonuçları, Diyanet çalışanlarının sadece yüzde 7’sinin “Diyanet’te torpil, iltimas ve kayırmacılık yoktur” diyebildiğini ortaya koyuyor. Kararsız kalanların oranı ise yüzde 13 olarak belirlenmiş. Bu durum, Diyanet içindeki adaletsizlik algısının güçlü bir şekilde var olduğunu gösteriyor.

Yıllık izin kullanımı konusunda da sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Çalışanların yüzde 45’i yıllık izinlerini kullanamadıklarını ifade ederken, izin kullanımında zorluk çıkaran yöneticiler olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 26,7 olarak kaydedilmiş.

‘EKONOMİK DURUM 10 YIL ÖNCESİNE GÖRE KÖTÜ’

Ekonomik durum konusunda da dikkat çeken bilgiler yer alıyor. Katılımcıların yüzde 44,9’u, ekonomik durumunun 10 yıl öncesine göre kötüye gittiğini ve gerilediğini vurguluyor. Bu, Türkiye’deki ekonomik krizin Diyanet çalışanlarını da olumsuz etkilediğinin bir göstergesi.

Raporda dini duyarlılıklar ve toplumsal konulardaki görüşler de yer alıyor. Diyanet çalışanlarının yüzde 85’i Türkiye’de dini duyarlılıkların beş yıl öncesine oranla azaldığını belirtiyor.