06.23.2024

Gürcistan Parlamento Başkanı LGBT yasağı için tarih verdi: Yasa tasarısında neler var?

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili LGBT propagandasının yasaklaması ile ilgili olarak muhalefeti komisyona katılmaya ve Gürcü halkının sesine kulak vermeye çağırdı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Shalva Papuashvili, LGBT propagandasının yasaklanmasına ilişkin Anayasa değişikliklerinin kamuoyunda değerlendirilmesi için Komisyonun 16 Nisan’da kurulacağını ve Parlamentodaki tartışmaların Mayıs ayı ortasında başlayacağını duyurdu.

Parlamento çoğunluğu tarafından başlatılan yasa tasarılarına göre eşcinsel evliliklercinsiyet değişikliği, cinsiyet özelliklerini tanımlayan kavramların kullanımının kısıtlanması ve tüm bunların propagandasının yasaklanması planlanıyor. Girişimin ülke çapında tartışılmasına ilgili komisyonun kurulmasının ardından başlanacağı ifade edildi.

Papuashvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bir hafta içinde, 16 Nisan’dan itibaren, parlamento bir kamuoyu tartışma komisyonu kuracak ve bu komisyon daha sonra ülkenin farklı bölgelerinde tasarıyı halkla tartışacak ve bir ay içinde kamuoyunun görüşlerini dinleyecek. Komisyonun çalışmaları Mayıs ortasında tamamlanacak, ardından sonuçları komiteye rapor edeceğiz ve tüm bunlar parlamentodaki tartışmalarla devam edecek.

Gürcü yetkililer Mart ayı sonunda LGBT propagandasını yasaklamayı planladıklarını açıklamışlardı. Gerekçe olarak da aile değerlerini ve gelecek nesilleri sözde liberal propagandanın beklenen ve telafisi mümkün olmayan sonuçlarından koruma ihtiyacı gösterilmişti.

Gürcistan Anayasasında değişiklik yapılmasını öngören iki yasa tasarısı ve ‘Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması‘ başlıklı bir anayasa yasa tasarısı hazırlandı.

Bu tasarıların kabulü için parlamento milletvekili listesinin 3/4’ünün, yani en az 113 milletvekilinin oyu gerekiyor. Gürcü Rüyası ve Halkın Gücü tarafından temsil edilen parlamento çoğunluğunun şu anda parlamentoda yalnızca 83 bulunuyor.

İktidardaki Gürcü Rüyası muhalefetin desteğine güvenmediklerini daha önce ifade etmişti. Gürcistan’da Ekim ayı sonunda parlamento seçimleri yapılacak.

Söz konusu yasada neler var?

Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması‘na ilişkin anayasal kanun taslağı ile ilgili hükümler aşağıdaki gibidir:

Sadece 18 yaşını doldurmuş genetik bir erkek ve genetik bir kadın arasındaki ilişkiyi içeren evliliğe benzer ilişkiler yasama düzeyinde düzenlenebilir;

Reşit olmayan bir kişinin evlat edinilmesine veya vekaleten bakılmasına Gürcistan Anayasası ve yasaları uyarınca sadece evli eşler veya heteroseksüel bir kişi tarafından izin verilecektir;

Bir kişinin cinsiyetinin değiştirilmesini içeren her türlü tıbbi müdahale yasaklanacaktır;

Devlet veya yerel yönetimler tarafından verilen belgelerde yalnızca genetik verilerine karşılık gelen erkek veya kadın cinsiyeti belirtilecektir;

Cinsiyet özelliklerini tanımlayan kavramların kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan herhangi bir devlet yapısı veya özel kişi kararı iptal edilir;

Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensest, eşcinsel bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından bir küçüğün evlat edinilmesini veya vekaleten yetiştirilmesini, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet belirtilerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan toplantılar yasaktır;

Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensest, eşcinsel bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından bir küçüğün vekaleten evlat edinilmesini veya bakılmasını, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet işaretlerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan eserlerin, programların veya bu tür içeriğe sahip diğer materyallerin yayılması yasaktır;

Kamu veya özel eğitim kurumlarındaki eğitim süreci sırasında, aynı cinsiyetten aile veya yakın ilişkileri, ensest, bir küçüğün aynı cinsiyetten bir çift veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından evlat edinilmesini veya vekaleten bakılmasını, bir kişinin cinsiyetini değiştirmek için tıbbi müdahaleyi veya cinsiyet belirtilerini tanımlayan kavramların kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan bilgiler vermek yasaktır.