07.12.2024

İşgalci İsrail güçleri Filistinli şehidin evini yıktı

Filistin’de siyonist İsrail’in işgali tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor

İşgal rejiminin Filistinlilere yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin on yedinci maddesine göre, herkesin mülkiyet hakkı vardır ve bu hak istisnaidir. İnsan haklarını düzenleyen ve diğer tali metinlere ilham kaynağı olan bu temel beyannameye göre, işgalci İsrail rejiminin uygulamış olduğu ev yıkma cezası hukuksuz ve orantısızdır. Temel insan hakkı olan barınma ve ikamet hakkı yok sayılıyor, ev yıkma cezası gibi toptan cezalandırıcı bir yöntem uygulanarak suçsuz kişiler, sırf suç işlediğini iddia ettikleri kişilerin akrabası oldukları için mağdur ediliyor. Cenevre Sözleşmesi’nin otuz üçüncü maddesi de suç işleyen kişiler ile bu kişilerin malların misilleme yapılmasını ve işlenen suçtan ötürü kolektif ceza verilmesini yasaklıyor. İşgalci İsrail’in kendi iç hukuku üzerine bina ettiği ve şiddet eylemlerine karıştığı tespit edilen ya da şüphelenilen Filistinlilere, yargılandıkları mahkemelerce verilen adli cezalara ilave olarak idari bir yaptırım niteliğinde olan ev yıkma cezasının uygulanmasının uluslararası hukukta bir karşılığı bulunmuyor

Ancak diğer konularda olduğu gibi, işgal rejimi bu konuda da uluslararası hukuku ve uluslararası kurumların kararlarını tanımıyor.

İşgalci İsrail güçleri Cenin’de şehit Ahmed Berekât’ın ailesinin yaşadığı evi yerlebir etti.