07.22.2024

Mahkemenin gerekçeli kararı: Canavarca hisle öldürülmedi

Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’ya verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı. Mahkemenin gerekçeleri tepkilere neden oldu.

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’nın, ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılandığı davada aldığı ‘haksız tahrik indirimi’nin gerekçeli kararı açıklandı. Karar birçok kesim tarafından eleştirilirken Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, “Yakma fiili eziyet çektirmeye yönelik değil” dedi. Ayrıca mahkeme, katılan vekillerin taleplerinin neden reddedildiğini ise, “Olay medyatik zemine çekmeye yönelik olduğu” ifadeleriyle açıkladı.

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, “Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir” denildi.

Mahkeme ‘haksız tahrik’ indirimin gerekçelerini ise şöyle açıkladı: “Tanık Ceren’in aşamalarda alınan yeminli beyanları, maktulün kız kardeşi Sibel Gültekin’in mahkememizce hükme esas alınan Ula İlçe Jandarma Komutanlığında alınan beyanı, taraflar arasında para yatırma tarihleri dışında hiçbir görüşme bulunmadığı ve maktulün hesabına kartsız para yatırma işlemlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde; maktulün sanık Cemal Metin’i aralarındaki evlilik dışı ilişkiyi eşine ve çevresine söyleyeceğinden bahisle tehdit ederek sanık Cemal Metin’den menfaat temin ettiği, maktulün söz konusu eylemlerinin öğretide ve yargısal içtihatlarda açıklama tehdidi ile menfaat temini olarak tanımlanan TCK’nın 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu, TCK’nın 107. maddesinde düzenlenen ve konusu suç oluşturan fiillerin ise haksız bir davranış olduğunun izahtan vareste olduğu, sanık Cemal Metin’in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında mahkememiz yargılamasına konu somut olayda TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde sabit olduğu gözetilerek mahkemece sanık hakkında verilen cezada TCK’nın 29. maddesi uyarınca indirim yapılmıştır.” 

MAHKEMEYE GÖRE OLAY ‘MEDYATİKLEŞTİRİLMEYE’ ÇALIŞILDI

Ayrıca mahkeme, katılanlar vekillerinin tüm taleplerinin neden reddedildiğini de şu sözlerle açıkladı: “Olayı hukuki zeminden çıkartarak tamamen medyatik zemine çekmeye yönelik beyanlarda bulunduğu…”