04.13.2024

Ömer Nasuhi Bilmen

Ömer Nasuhi Bilmen Kimdir?

Ömer Nasuhi Bilmen, 1883 yılında Salahar Köyü / Erzurum da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta babasını kaybetmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi (hocası) ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi’nin koruması altına girer.

Amcasının da vefatından sonra 1908 yılında İstanbul’a giderek derslerine devam eder ve Fatih Medresesi hocalarından Tokatlı Şakir Efendi’den diplomasını alır.

Açıklanan sınavı kazanır ve 1912 yılında dersiamlık (medrese hocalığı) diplomasını alır. Arapça ve farsçayı çok iyi bilen Ömer Nasuhi, bu arada Fransızcayı da çeviri yapacak kadar öğrenmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen, 1912 yılında Bayezit Medresesi dersiamı olarak çalışmaya başladı. 1913 yılında Fethane-i Ali müsevvid (yazı taslaklarını hazırlayan katip) mülazımlığına atandı ve bir yıl sonra baş mülazımlığa terfi ettirildi.

1915 yılında Heyet-i Te’liffiyye üyesi olan Ömer Nasuhi Bilmen, 1916’da Mahkeme-i Temyiz Şer’iyye Dairesi mümeyyizliğine nakledildiyse de Mayıs 1920’de tekrar Hey’et-i te’lifiyye üyesi oldu.

Ne zaman emekli oldu?

14 Şubat 1926 yılında İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine getirildi, 16 Haziran 1943’de İstanbul Müftüsü olarak atandı. 6 Nisan 1961 yılında da emekli oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen, İstanbul İmam-Hatip okulunda ve Yüksek İslam enstitüsünde nazarı hukuk ve kelam dersleri verdi. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdüren Ömer Nasuhi, sekiz ciltlik Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri adlı dev eserini emekli olduktan sonra tamamlamıştır.

Vefatı

12 Ekim 1971 yılında İstanbul’da vefat eden Ömer Nasuhi Bilmen, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğinde toprağa verilmiştir.

Kitapları

 • İslam Hukukunda Manevi Zararların Tazmini, 1941
 • Kuran-ı Kerim’den Dersler ve Öğütler, 1947-50, 3 cilt
 • Eshab-ı Kiram, 1948.
 • Yüksek İslam Ahlakı, 1949
 • Büyük İslâm İlmihâli, 1949
 • Hukuku İslamiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu, 1949-52, 6 cilt
 • Sureti Feth Tefsiri, 1953
 • Tefsir Tarihi, 1955
 • Kur’an-ı Kerîm’in Tefsîri ve Türkçe Me’âl-i Âlîsi, 1956
 • Sualli Cevaplı Dini Bilgiler, 1959
 • Muvazzah İlmi Kelam, 1959
 • İlmi Tevhid, 1962
 • Beşyüz Hadisi Şerif