06.16.2024

Torbadan imar affı çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan torba kanun teklifinin Meclis tatile çıkmadan kanun hâline geleceği belirtiliyor. Teklifte önemli değişiklikler yer alıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan torba kanun teklifinde emekli maaşından öğrenci affına ve 3.600 ek göstergeden imar affına kadar çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiren değişiklikler yer aldı.

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan (ön lisans, lisans ve lisan üstü) ayrılanlar için öğretime devam hakkı tanınacak.

Kanun teklifinin 37’nci maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda kritik bir değişikliğe gidilecek. İnşaat ruhsatı almış, ancak kullanma izni verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği verilmesine dair süre uzatılıyor. 1 Temmuz 2022 tarihine kadar bu kapsamda olan yapılara abonelik hakkı tanınacak.

31 ARALIK 2021 TARİHİNDEN ÖNCE İNŞÂ EDİLEN BİNALAR

Aynı madde ile elektrik ve su aboneliğiyle ilgili yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılmış binalar için aranmayacak. Başka bir ifade ile söz konusu vaziyetteki binalara yeni bir af getirilmiş oluyor.

İmar affına dair maddelerin müzakereler esnasında daha da genişletilebileceği belirtiliyor. Daha önceki imar barışından faydalanan, ancak ödemelerini aksatanlar ve hobi bahçeleri için yeni bir kolaylık sağlanabileceği iddia edildi.

Torba kanun teklifinde en düşük emekli aylığı için asgari sınır 2 bin 500 TL’den 3 bin TL’ye yükseltilirken, milletvekili maaş artışında bundan böyle Cumhurbaşkanlığı ödeneği esas alınmayacak.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya TBMM üyelerinin emeklilik işlemlerinde (9.000) ek gösterge rakamı esas alınacak.

Hukuk fakültesi öğrencilerine getirilen hukuk mesleğine giriş sınavı ile hâkim ve savcı yardımcılığı sınavları şartı, 31 Mart 2024’ten önce mezun olanlar için aranmayacak.