02.22.2024

Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’nin nüfusu 2022 yılına göre 92 bin 824 kişi artarak, 85 milyon 372 bin 377 oldu. Yıllık nüfus artışı binde 7,1’den binde 1,1’e geriledi. Yaşlı nüfus arttı, ortanca yaş yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçlarını” açıkladı.

Açıklanan rapora göe, Türkiye’nin nüfusu, 2023’te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak, 85 milyon 372 bin 377 oldu.

Yıllık nüfus artışı binde 7,1’den binde 1,1’e geriledi

Türkiye’de 2023’te 42 milyon 734 bin 71 kişiyle erkekler nüfusun yüzde 50,1’ini, kadınlar ise 42 milyon 638 bin 306 kişi ile yüzde 49,9’unu oluşturdu.

Yıllık nüfus artışı ise 2022’de binde 7,1 iken 2023’te binde 1,1’e geriledi.

İstanbul’un nüfusu azaldı

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022’de yüzde 93,4 iken 2023’te yüzde 93 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6’dan yüzde 7’ye yükseldi.

İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,34’ünün ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 803 bin 482 nüfusla Ankara, 4 milyon 479 bin 525 ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

TÜİK’e göre, Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu.

Yaşlı nüfus arttı, ortanca yaş yükseldi

Türkiye’nin 2007 ve 2023 nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığını ve ortanca yaşın (nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı) yükseldiği görüldü.

Türkiye’de 2022’de 33,5 olan ortanca yaşın, 2023’te 34’e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8’den 33,2’ye, kadınlarda ise 34,2’den 34,7’ye çıktığı hesaplandı.